Tag: Bỡ Ngỡ

Lần đầu đi khách nên còn khá bỡ ngỡ

Nupur dùng hết sức cắm móng tay vào lưng tôi khiến tôi phải thốt lên thành tiếng. Trong một thời gian, cả hai chúng tôi vẫn như vậy. Nupur- Pintu bạn có bị điên không! Pintu- Không.. tại sao bạn lại nói thế! Nupur- Tô...