Tag: Ngày Dỗ

Ngày dỗ của chồng mà vợ bị kẻ khác địt tơi tả

Có gì để che giấu với cô gái vừa cho chuối đen? Khi tôi hỏi tên cô ấy, cô ấy nói sonali. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc cốc và nói - Metaji... uống chút trà đi. Tôi nói đùa rằng - uống trà có gì vui, nếu bạn thưởng thức...