Tag: NGOD-158

Câu chuyện đình công ở cửa hàng tiện lợi

Vì vậy, tôi đã chờ đợi, và với rất nhiều sự kiên nhẫn của người Trung Quốc, tôi tiếp tục tìm kiếm. Khoảng hai giờ trôi qua và tôi nhận thấy rằng một số cặp đôi đã chạm vào nhau một cách trắng trợn ở những nơi tối tăm....