Tag: NKKD-268

Dịch vụ chăm sóc đặc biệt tại nhà

Một hôm anh ấy rủ tôi đi dạo với anh ấy. Tôi không biết phải nói gì với anh ấy. Tôi sợ đến gần ai đó một cách đột ngột. Khi ở trong làng, tôi giữ khoảng cách với con trai và không có bạn trai. Tôi đã từ chối Sumit. Tô...