Tag: NSFS-119

Bi kịch của nữ võ sĩ ghét sự thất bại

vì cô ấy đã cho phép họ đụ cô ấy trên giường của chúng tôi, trong khi cô ấy thì sao, cô ấy có rửa bát không?, cô ấy có phơi quần áo không?, cô ấy có tưới chậu không?, Có Chúa mới biết. Khi một tên khốn thấy mình lạc l...