Tag: Nữ Y Tá

Giờ nghỉ trưa của nữ y tá và anh bác sĩ

Maria đang mặc cùng một bộ đồ ngủ, đơn giản nhưng rộng rãi. Tôi ngồi giữa hai anh em họ của mình và chúng tôi bắt đầu xem một bộ phim. Tôi không thể không chú ý đến Miriam, chiếc quần đùi đã rạch một đường ở mông cô ấ...