Tag: PRED-287

Mối tình học đường giữa học trò và cô giáo

Sau khi nghe câu chuyện của Baba, tôi bắt đầu thấy một tia hy vọng. Baba đã gửi một đệ tử đến gần tôi. Anh ấy đưa tôi đến phòng Baba. Tôi vào trong và ngồi xuống. Một lúc sau Baba cũng bước vào. Anh đóng cửa phòng mìn...