Tag: PRED-312

Cùng với chị gia sư xinh đẹp sưởi ấm cơ thể

Nhưng tôi sống ở Jaipur và thuộc về Ajmer ở ​​đó. Hai đứa khó gặp nhau vì lúc đó tôi cũng đang học, gặp ở đó cũng khó. Những ngày như vậy cứ tiếp tục. Rồi một ngày, Kavita gọi điện và nói với anh rằng anh sẽ đến Jaipu...