Tag: Reiko Sawamura

Mẹ con tắm chung và cái kết

Chúng tôi thậm chí còn hôn nhau khi có cơ hội trên tàu điện ngầm. Nàng lại muốn hôn nàng, nhưng lại sợ không biết tính kế thế nào. Bây giờ có rất nhiều cuộc nói chuyện về tình bạn của chúng tôi trong khu phố, và điều ...