Tag: Sara Kamiki

Đau đớn khi phải chứng kiến bạn gái bị sếp bạo dâm

Bây giờ hai chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Trong một câu chuyện tương tự, tôi đã nói với anh ấy rằng tôi cũng yêu em. Cô ấy đã giận tôi vì điều này. Anh ấy vừa chặn số của tôi. Tôi rất xin lỗi vì sai lầm của mình...