Tag: Sora Minamino

Cũng chỉ vì muốn giúp bạn thân không bị bắt nạt

Một người phải vào khoảng 21-22 và người kia khoảng 23-24. Cả hai đều có cùng chiều cao. Cả hai đều phải cao gần 5,8 feet. Tôi tiếp tục nhìn anh ấy khi sự chú ý của tôi chuyển sang cơ thể anh ấy. Cả hai đều rất đáng y...