Tag: Sumire Mizukawa

Tôi bị chịch trước di ảnh của người chồng quá cố

Sau đó, cô gọi chồng đang ngồi ở đó và kể lại toàn bộ sự việc. Chồng cô ấy nói không sao đâu, bạn cứ giữ những người lao động Bihar. Công việc sữa của chúng tôi sẽ diễn ra tốt đẹp, hãy cho anh ấy bất cứ khoản tiền nào...