Tag: Takase Rina

Dịch vụ chăm sóc đặc biệt tại nhà

Một hôm anh ấy rủ tôi đi dạo với anh ấy. Tôi không biết phải nói gì với anh ấy. Tôi sợ đến gần ai đó một cách đột ngột. Khi ở trong làng, tôi giữ khoảng cách với con trai và không có bạn trai. Tôi đã từ chối Sumit. Tô...

Cảm động em gái qua phòng thăm anh trai đang bệnh

Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho anh ấy. Vì vậy, không có ý nghĩa gì để ngăn chặn chúng. Mẹ chồng nói - Hôm nay mẹ chỉ muốn nói với con một điều là đừng nói chuyện này với ai khác. Tôi bắt đầu cẩn thận nghe lời mẹ ch...