Tag: Thực Tập

Thực tập sinh đi gặp gỡ khách hàng và cái kết

Trông giống như một sự phù hợp tốt. Sau khi đến, tôi yêu cầu anh ta cho trà, cà phê và đồ uống lạnh. Sau đó, sau khi uống một thứ gì đó lạnh, họ bắt đầu nói về công việc. Saxena nói rằng anh ấy có thể đầu tư 50% cổ ph...