Tag: Tiết Học

Góc khuất học đường, đằng sau những tiết học trên lớp

Anh à, không sao đâu, đừng xuống thấp hơn thế này. Anh ấy bắt đầu nhìn thấy rìa của tôi, vì vậy tôi hiểu. Tôi nói - ok, bây giờ bạn chỉ cần đi ngủ. Monisha đang ngủ với tôi, vì vậy tôi chúc Monisha ngủ ngon và bắt đầu...