Tag: Trả Nợ

Vợ bán thân để trả nợ giúp chồng

Sangeeta - Bỏ qua đi, bạn là ai và bạn làm gì? Tôi - vâng, bạn có thể là vợ của Ravi! Sangeeta- phải không? Tôi—vâng, tôi có vẻ là em họ của người họ hàng xa của Ravi, và tôi đến đây để gửi thiệp cưới cho một đám cưới...