Không thấy điều tương tự vì ở đó chỉ có một khu vực có bóng râm, vì vậy Miguel yêu cầu tôi bật đèn khi chúng tôi bước vào phòng để anh ấy có thể quan sát cách chúng tôi cởi quần áo và đi ngủ. Anh ấy muốn tôi bắt cả hai chúng tôi ngủ khỏa thân. Khi tôi đi xuống sân thượng, Maria đã ở đó rồi. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện và sau đó tôi gọi cho các chàng trai để thông báo cho họ biết họ sẽ đi ngủ như thế nào. Tôi nghĩ có lẽ họ cũng sẽ nghĩ xem họ sẽ đi ngủ như thế nào, vì không cần phải thông minh lắm cũng biết là thiếu một chiếc giường. Trực tiếp không đường vòng và giải quyết anh ta,