Thư ký xinh đẹp bị tên giám đốc dở trò đồi bại

Thư ký xinh đẹp bị tên giám đốc dở trò đồi bại, nhưng cô ấy không coi trọng lời nói của tôi, đang phớt lờ lời nói của anh ấy. Sau đó, anh ấy bắt đầu gọi cho tôi vào đêm muộn. Tôi đang học và cô ấy đang nghe điện thoại cùng một lúc. Đôi khi tôi đang ngủ và cô ấy đang nói chuyện để chat sex. Tôi ngạc nhiên rằng cô gái này làm những điều hoàn toàn điên rồ. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên sau khi nói chuyện với anh ấy, tôi đã vào phòng của anh ấy để cất mọi thứ đi. Đây là cách cuộc sống của tôi trở nên khó khăn. Tôi vào phòng và nói với cô ấy lý do.