mặc dù tôi cũng thích nó, Tôi không nhất thiết phải làm điều đó, họ cũng không cần phải làm điều đó với tôi trước khi thâm nhập vào tôi. Nhưng để xem đó là lần đầu tiên tôi ở cùng với anh trai Pepo của mình, điều đó thật tuyệt vời. Thực tế là theo thời gian, mọi chuyện giữa tôi và Rafael đã ổn định, nhưng đối với tôi, cuộc sống đã thay đổi đáng kể, không còn như trước nữa, tôi đã biết và tận hưởng những thú vui khác và tôi không muốn từ bỏ chúng. Một thời gian sau, thiên nhiên lại gọi tôi và tôi không thể cưỡng lại được. Nhu cầu có con nảy sinh trong đầu tôi; Tôi sẽ không biết làm thế nào để giải thích tại sao,