Trốn học để cùng bạn trai quan hệ tình dục trong nhà nghỉ

Trốn học để cùng bạn trai quan hệ tình dục trong nhà nghỉ, Nhưng khi nhìn thấy, tôi lập tức đóng cửa lại. Sau đó tôi đi tắm và đi ra ngoài. Tôi đã ăn sáng, chuẩn bị sẵn sàng và đi học đại học. Tôi quay lại lúc 3 giờ. Khi tôi về, phong cách của chị dâu tôi có vẻ thay đổi một chút. Tôi nói: được rồi, chị dâu. Tôi sẽ học trong phòng của bạn. Đang ăn cơm chiều thì chị dâu bảo tối về phòng trọ học. Tôi sợ cô đơn. Anh trai bạn không có ở nhà và mẹ bạn đang ở thành phố. Khoảng 9 giờ tối, tôi đến phòng của chị dâu và ngồi viết sách. Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi và chị dâu bắt đầu nói chuyện.