Vlxx cưỡi ngựa cùng anh người yêu. em họ tôi đang ngồi trong bồn cầu trong khi em họ Carmen của tôi đang quỳ gối cho anh ta một màn bú cu mà, trước mặt Chúa Giê-su, hẳn là rất tuyệt vời. Tôi không biết phải nói hay làm gì cho đến khi em họ tôi nói với tôi: – Thôi đi, đừng ngại, chúng ta đang ăn mừng, và chị tôi biết về chúng tôi. Đó giống như một sự khởi đầu. Điều đầu tiên tôi làm là cài then cửa phòng tắm, mặc dù may mắn là không có ai cố gắng vào trong thời gian chúng tôi ở đó. Em họ tôi đứng dậy và vén váy lên, em không còn mặc quần lót vì đã bị cắt ra sau bữa tối, sau đó tôi có thể nhìn thấy âm hộ cạo sạch lông của em,