Vợ bán thân để trả nợ giúp chồng

Sangeeta – Bỏ qua đi, bạn là ai và bạn làm gì? Tôi – vâng, bạn có thể là vợ của Ravi! Sangeeta- phải không? Tôi—vâng, tôi có vẻ là em họ của người họ hàng xa của Ravi, và tôi đến đây để gửi thiệp cưới cho một đám cưới trong làng của mình. Sangeeta- Vâng, ít nhất bạn có thể giữ thẻ và bỏ đi. Lý do để ngồi như thế này là gì? Tôi – vâng, bạn tên gì? Sangeeta- Sangeeta…tại sao? Tôi – Sangeeta ji, lẽ ra tôi đã đi…nhưng xe đạp của tôi bị thủng và không tìm thấy người bị thủng trên đường do trời tối. Đẩy hai cây số đến nhà bạn. Tôi nghĩ có lẽ Ravi sẽ về nhà nên anh ấy sẽ đưa tôi đến nhà tôi… đó là lý do tại sao tôi ngồi xuống.