Anh ấy thậm chí không nói bất cứ điều gì. Tôi biết cô ấy đã sẵn sàng. Sau đó, tôi nắm lấy tay cô ấy và đặt con cặc của tôi trước mặt cô ấy. Tôi tuột bộ đồ ngủ của anh ấy ra. Tôi bắt đầu vuốt ve mông cô ấy bằng tay của mình. Mông của cô ấy thật tuyệt! Đã có một thời gian tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi vuốt ve mông một cô gái trẻ. Trong khi vuốt ve mông cô ấy, tôi di chuyển bàn tay của tôi gần hơn với âm hộ của cô ấy và bắt đầu vuốt ve âm hộ đầy đặn của cô ấy. Tôi đặt ngón tay của tôi trong âm hộ của cô ấy. Anh đột ngột quay lại và rút tay ra. Tôi dừng lại một lúc và lại giơ con cặc của mình trước mặt anh. Anh bắt được con cặc.